info@premiumgroupmersin.com-0(553)9249308
Nar

Nargiller familyasından bir ağaçtır. Çiçekleri büyük, parlak kırmızı renkte, dalları dört köşeli, bazen de dikenlidir. Bu ağacın yuvarlak biçimli, sert bir kabukla örtülü, tepesi çanaklı, içinde çok sayıda yan yana dizili, kırmızı, ya da sarı, sulu taneleri taşıyan yemişine de «nar» denir.

Nar, genel olarak, sıcak ülkelerde yetişen bir bitkidir. Yabani olarak en çok Batı Asya’da, Kuzeybatı Hindistan’da bulunur. Yabani nar, özel olarak yetiştirilen nar bitkisinden farklıdır. Dış görünüş bakımından bir fundaya benzer. Ancak özel olarak yetiştirilen narlar ağaç gibi boylanırlar, 4,5-5 metre kadar yükselebilirler.

Nar, yurdumuzda yemiş olarak yenir, suyu içilir. İran’da nardan şarap da yaparlardı. Bundan başka, bazı ülkelerde nar, çeşitli ticaret alanlarında kullanılır. Örneğin deri sepilenmesinde önemli bir faydası vardır. Ayrıca, narın kabuğundan elde edilen tanen bazı ilaçların yapımında kullanılır.

Nar, insanların çok eski çağlardan beri tanıdıkları, yedikleri bir yemiştir. Hatta, Süleyman Tapınağı’nda resimlerine rastlanmıştır.

Nargiller. — İkiçeneklilerden, nar çeşitlerini içine alan küçük bir bitki familyasıdır.